Edificii de cult

Biserica din satul Telița este inclusa în lista edificiilor de cult care au statut de monumente ocrotite de stat, conform Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.153-XII din 22 iunie 1993.

Hramul bisericii poartă numele sfântului protector și se ia atunci cînd se sfințește locul pentru construcție. Se crede că acest sfînt va fi protectorul lăcașului și a membrilor localității date. Hramul satului este sărbătorit odată în an, păstrînd tradițiile și obiceiurile specifice, de obicei de hramul bisericii, care a fost construită în sat prima, deci cea mai importantă. Conform tradiției, la hram nu se invită oaspeții, cu toate că aceștia din urmă sînt așteptați cu plăcere. De hram în ospeție vin prieteni, rude, vecini din alte sate, ca urmare a unor relații bune stabilite între sate.

Monumente istorice

Telița are o istorie de secole. Deși aceasta istorie este învăluită în mister, și se cunoaște prea puține despre acest sat secular, conform Registrului Monumentelor ocrotite de Stat, la Telița sunt înregistrate câteva situri arheologice:

 • L148. Teliţa Aşezare Sec. II-IV Arheol N149.
 • Teliţa Biserica „Sf. Arhanghel Mihail” Sf. sec. XIX Ist N150.
 • Teliţa Monument la mormîntul comun al ostaşilor căzuţi: 2 în 1944 şi a 18 căzuţi în 1941-1945 Ist L151.

 • Teliţa Monument în memoria consătenilor căzuţi în 1941-1945 Ist L152.
 • Teliţa Tumuli-4 Arheol N153.

Monumente ale naturii

1. ”Rezervația Naturală Peisagistica Telița

O atracție turistica este ”Rezervația Naturală Peisagistica Telița”, aflata sub ocrotire de Stat. Rezervația cuprinde o pantă abruptă a Nistrului întinsa pe 104 ha. Depuneri calcaroase sarmatice cu grote și nisip. În mal se cuibăresc rândunelele de mal. Se întâlnesc șerpi și șopârle. Panta este acoperită cu pădure de gorun, stejar pufos, vișin turcesc și păr de Dobrogea.

Aria naturală protejată de Stat "Telița" a fost încadrată în etajul fitoclimatic. Etajul de cvercete cu stejărete include patru tipuri de stațiuni:

 • Deluros de cvercete cu stejar de versanți și platouri cu soluri cenușii și cernoziom argiloiluvial, de bonitate superioară și mijlocie.
 • Silvostepă deluroasă de cvercete cu stejari xerofiți, versanți cu expuneri diferite cu erodisoluri argiloiluviale de bonitate inferioară;
 • Silvostepâ deluroasă de cvercete xerofite cu stejari xerofiți de bonitate inferioară;
 • Silvostepă, luncă de zăvoi de plop alb, pe sol aluvial, moderat humifer rar și inundabil de bonitate superioară și mijlocie.

Rezervația naturala peisagistică Telița cu suprafața de 124 de ha, anual atrage sute de amatori și drumeți pentru odihna la aer liber.

Au fost identificate cinci tipuri de pădure:

 • Stejăreto-șleau de deal de productivitate superioară;
 • Stejăret pedunculat de productivitate inferioară;
 • Stejăreto-șleau de luncă din silvostepă de productivitate mijlocie;
 • Zăvoi de plop alb de productivitate superioară;
 • Zăvoi de plop alb de productivitate mijlocie;

2. ”Ocolul silvic Anenii Noi

Este Arie naturală protejată de stat. Se întinde pe o suprafață de 104 ha, la est de satul Teliţa. Descrierea peisajului: pantă abruptă a Nistrului, cu depuneri calcaroase sarmatice cu grote şi nisip. În mal se găsesc cuiburi de rândunici. Panta este acoperită cu pădure de gorun, stejar pufos, vişin turcesc şi păr de Dobrogea.

3. ”Crucea de la răscruce

Cel mai mare mister al istoriei satului este Crucea de la răscruce, amplasata pe o culme deasupra Nistrului, ce marca talpa satului de cândva.

Zone de agrement

 • Plaja

Situat intre vai și coline, pe malul batrinului Nistru, satul Telița este un loc ideal pentru refugiu în sânul naturii.

Satul este așezat în lunca inferioara a râului Nistru cu peisaje fantastice și o minunată plaja care atrag turiștii amatori de odihna activă.

 • Zone de pescuit

Dacă sunteți obosiți de rutina și stresul cotidian, malul râului Nistru de la Telița, este refugiul ideal pentru pescari.