Principii

Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime pentru păstrarea şi promovarea identității exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării şi de actele de autoritate locală.

În comuna Telița munca şi faptele generaţiilor trecute, istoria şi cultura locală, obiceiurile şi tradiţiile, credinţa străbună, învăţământul şi educaţia reprezintă fundamentele unităţii sufleteşti şi administrative ale comunităţii locale.

Clasificare

Clasificarea dupa naționalitate, gen de activitate și calificare este descrisă în următorul tabel:

Nr. Locuitori la 01.01.2018

1260

Clasificare după naționalitate

Moldoveni

1237

Ruşi

2

Ucraineni

3

Găgăuji

1

Rromi

18

Clasificare după gen de activitate

sub vîrsta aptă de muncă

302

apţi de muncă

726

Pensionari

169

Invalizi

63

Clasificare după calificare

Profesori

22

Învăţători, educatori

19

Agronomi

14

Contabili cu studii superioare

2

Contabili cu studii medii de specialitate

6

Economişti cu studii medii de specialitate

8

Inginer electric cu studii superioare

4

Electricieni

5

Agricultori

217

Şomeri

17

Situația demografică

Anual se înregistrează:

  • naşteri: în jurul la 16 copii;
  • decesuri: în jurul la 15 persoane;
  • căsătorii: în jurul la 10 familii.