Comuna Telița este unitate administrativ- teritorială de nivelul întîi din componenţa raionului Anenii Noi, formată din satele Telița și Telița Nouă, cu satul reședință Telița.

Puterea locală aparţine comunităţii, care o exercită, în condiţiile stabilite de Constituţie şi de legile ţării, prin autorităţile publice reprezentative.

Autorităţile reprezentative ale colectivităţii locale din comuna Telița sunt: Consiliul local şi Primarul.

Sediul primăriei

Sediul primăriei comunei Telița, se află pe str. M. Eminescu, MD- 3565.Organizare și funcționare

Organizarea şi funcţionarea Primăriei din comuna Telița este reglementată prin Statutul Comunei Telița, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, aprobat prin decizia Consiliului Comunal Telița din 14 iunie 2016.

Primăria comunei îşi desfășoară activitatea pe baza regulamentului de ordine interioară aprobat de către consiliul local.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale a căror configuraţie se stabileşte anual prin organigrama propusă de primar şi aprobată de către consiliul local.

Primarul, secretarul unității administrativ-teritoriale, funcționarii publici şi aparatul de specialitate al primarului formează primăria comunei Telița, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Informație suplimentară

Informația suplimentara referitor la primărie este indicata în tabelul ce urmează:

Bugetul anual al satului

peste 2,2 mln. lei

Suprafaţa teritoriului administrat

  • intravilan 2149 ha (-94)
  • extravilan-2055 ha

Structura terenurilor

  • Agricol;
  • Sub construcţii şi grădini;
  • Păşune – 149,9 ha;
  • Pădure – 136 ha;

Gospodării ţărăneşti

52

Primarul

Primarul se alege prin votul liber exprimat, egal, direct şi secret al cetățenilor care au domiciliul stabil în comună, din rândul cetăţenilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Constituţie şi de legile în vigoare.

Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei din unitatea administrativ-teritorială şi executivă a Consiliului Local.

Atribuţiile primarului sunt prevăzute de Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”.

În continuare informație despre primarul curent al comunei Telița:


Doamna primar Rodica Rusu

Data nașterii

27.12.1973

Specializare

Specialist Relatii internationale si adminsitratie publica; specialist în comunicare, jurnalist.

Studii

2001-2004 Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele RM, licențiat în Relații Internaționale

1992-1998 Universitatea de Stat din Moldova, licențiat in jurnalism și științe ale comunicării.

Cursuri aditionale:

Jurnalismul în situații de criză și conflict, sustinute de EBU;

Managementul editorialist, organizate de BBC;

Mass media in campanie electorală organizate de Consliul Europei în Franța;

Managementul de personal, organizarea muncii in redactii, cursuri organizate de DW Academy.

Eficientizarea activității serviciilor de presa în domeniul comunicării și informării, organizate de Cancelaria de Stat a Guvernului RM

Promovarea drepturilor copiilor în presă, organizate de Every Child

Cum sa reflectăm corect problema gender, organizate de Un Women

Consolidarea platformei de comunicare pe segmentul protecției sociale, organizate de Banca Mondiala, inclusiv cu doua vizite de studiu în Georgia si Franta.

Promovarea femeii în politică, organizate de NDI

Experiență:

prezent- șef serviciu de informare și comunicare cu mass media MMPSF

2012-2014 consultant în comunicare pentru MMPSF în cadrul proiectului Băncii Mondiale , ”Eficientizarea rețelei de asistența socială în Republica Moldova”. Coordonatorul Campaniei de comunicare pentru promovarea ajutorului social.

2007-2011 Director Departament Actualități si programe analitice Tele Radio Moldova

2005-2007 director adjunct Actualități Radio Moldova , manager politici editoriale Teleradio Moldova, redactor prezentator de emisiuni informativ analitice;

2002 – 2005 coordonator, producător emisiuni matinale programe matinale TV Moldova 1.

2001 – 2002 – specialist PR, rețeaua Patria, jurnalist

2001 – Editor Actualități, prezentator Info Radio

2000-2001 – prezentator TV „ORT Moldova”

1999-2000 -Editor știri economice Teleradio Moldova, jurnalist

1997 – 1999 reporter program de stiri Mesager, Moldova 1.

1996 -reporter Radio Moldova International

Experiență adițională

Teleradio Moldova-coordinator proiecte de informare si documentare cu NATO, OSCE, IREX; partener în realizarea emisiunilor informativ- analitice cu Camera de Comert si Industrie, ANOFM, Ministerul Agriculturii, Agentia Moldova, MEPO, ODIM, USAID, UNICEF, Every CHILD etc.

Calificare

Experiență avansată în teleradio jurnalism, comentator social-politic, analist economic, redactor textier, manager personal si redactional. Abilitati avansate PR, experiență bogata in conceperea si coordonarea campaniilor de Comunicare, experiență în elaborarea mesajelor și sloganelor de promovare, spoturilor audio-video, afisaj stradal, experiență în comunicarea cu mass media, portofoliu dezvoltat de date de contactat a tuturor mediilor republicane și locale, experiență în comunicare cu Autoritățile Centrale și Locale precum și societatea civilă pe diferite platforme de interacțiune. Experiență avansată în organizarea conferințelor de presă și evenimentelor media, tururi de presă. Experiență în organizarea instruirilor pe domenii ale jurnaliștilor, autorităților de implementare a proiectelor, specilaistilor din sfere tangențiale ale domeniului promovat. Abilități de organizare a seminarelor, meselor rotunde, conferințelor naționale și internaționale.

Abilități

lucru cu informația, posedarea tehnicilor de PR și comunicare, capacități manageriale, creativitate , flexibilitate , administrare sit-uri si promovare on line a informației

Limbi

Rusă – avansat

Franceză – mediu

Engleză – incepător

Competențe IT

Microsoft Office, Excel, utilizare Internet, Sound Forge, Adobe,Trak, Digoton. Administrator sit, pagini pe rețele de socializare

Mențiuni

2008 – Diploma Guvernului pentru promovarea reformelor

2008 – mențiunea CO Teleradio Moldova pentru organizarea și desfășurarea Radio Maratonului

2007 – Diploma de recunostinta pentru promovarea securitatii oferita de Ministerul Apararii 2007 – Diploma pentru dezvoltarea autosportului in RM, Agentia Autosportului RM

2006-diploma TACIS pentru promovarea reformelor APL

2005 – Trofeul “Igor Rotaru” pentru cel mai bun prezentator radio